Namų pridavimas

Lietuvių English Russian  
#8 600 20022  Linkmenų g. 6-2, Vilnius

Energetinio Naudingumo Sertifikatas

Pastatų energinio naudingumo sertifikavimas - reglamentuotas procesas, kurio metu nustatomas pastato šiluminės energijos suvartojimas, pastatas priskiriamas energinio naudingumo klasei (A++, A+, A, B, C, D, E, F, G) ir išduodamas pastato energinio naudingumo sertifikatas (pasas) Sertifikato galiojimo trukmė - 10 metų.

Pav. Pastato energinio naudingumo sertifikatas - Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos nustatyta tvarka išduotas sertifikatas, kuriame pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas" reikalavimus įvertintas pastato energijos suvartojimas ir nurodoma energinio naudingumo klasė. Pastato energinį sertifikavimą gali atlikti tik specialistas, turintis galiojantį pastatų energinio naudingumo sertifikavimo eksperto atestatą.

Pastatų energinis sertifikavimas privalomas:

Statant, parduodant ar išnuomojant pastatus. Pastato statytojas (užsakovas) ar savininkas pirkėjui ar nuomininkui privalo pateikti pastato energinio naudingumo sertifikatą, kurio galiojimo laikas turi būti ne ilgesnis kaip 10 metų. Šio punkto nuostatos taikomos ir parduodant ar išnuomojant pastato dalis (butus, kitos paskirties atskiro naudojimo patalpas); šiuo atveju pastato dalies energinio naudingumo sertifikatas (pasas) gali būti išduodamas vadovaujantis viso pastato su bendra šildymo sistema sertifikatu arba tokio paties buto tame pačiame daugiabučiame pastate sertifikatu; naujai statomiems pastatams sertifikavimas turi būti atliktas prieš pripažįstant pastatą tinkamu naudoti, (prieš atliekant statybos užbaigimo procedūrą) energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip C, o jei statybą leidžiantis dokumentas išduotas po 2014-01-01 energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė , kaip B.

Didesniems kaip 1000 kvadratinių metrų naudingojo ploto viešbučių, administracinės, prekybos, paslaugų, maitinimo, transporto, kultūros, mokslo, gydymo ir poilsio paskirties pastatams. Šiuose pastatuose gerai matomoje vietoje turi būti iškabintas žmonėms gerai įžiūrimas ne senesnis kaip 10 metų pastato energinio naudingumo sertifikatas. Jei pripažįstama tinkama naudoti naujai statomo ar kapitaliai renovuojamo pastato dalis, kuri gali būti naudojama neatsižvelgiant į tai, ar likusių dalių statyba užbaigta, šios pastato dalies sertifikavimas privalomas; kapitaliai renovuojamiems pastatams, kurių naudingasis plotas didesnis kaip 1000 m² – energinio naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip D.

Pagal STR 2.01.09:2005 „Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas“.

Pastatų energinio naudingumo sertifikatas neprivalomas:

 • Nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės, sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y. pastatams, kuriuose ilgiau kaip keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kvadratinių metrų naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu išsiskirianti šiluma.
 • Pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar išvaizda;
 • Maldos namų ir kitokios religinės veiklos pastatams;
 • Laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus;
 • Poilsio paskirties, sodų paskirties pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per metus;
 • Atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kvadratinių metrų;

Pastato energinio naudingumo sertifikavimo eiga:

1. Užsakovas pateikia prašymą sertifikuoti pastatą; Susisiekite
2. Sutarties pasirašymas;
3. Užsakovo pateiktų dokumentų patikrinimas (pastato projektas (techninis ar darbo), kadastrinių matavimų byla ir t.t.);
4. Pastato apžiūra;
5. Duomenų apie pastato būklę surinkimas ir pateikimas suderinimui su Užsakovu;
6. Energinio naudingumo skaičiavimas;
7. Sertifikato pateikimas Užsakovui:
 
      1. Pastato energinio naudingumo sertifikatas;
      2. Pastato energijos sąnaudų skaičiavimo rezultatai;
      3. Priemonių sąrašas pastato energiniam naudingumui gerinti įvertinimas.
 
8. Sertifikato registravimas Statybos produkcijos ir sertifikavimo centre (www.spsc.lt).
 
Atliekant darbus atsižvelgiame į kliento pageidavimus naudoti specialius matavimo prietaisus (termovizinė analizė, patalpų mikroklimato (temperatūra, santykinė drėgmė, apšviestumas) parametrų nustatymas, tiekiamo ir grįžtamo šilumnešio temperatūros kitimo dinamika), kurie pagrindžia skaičiavimų ir gautų išvadų rezultatus, o tai leidžia nešališkai ir tiksliai nustatyti tiriamo objekto būklę ir jo energijos vartojimo efektyvumą bei išsaugojimą.
 
Tiksli energetinio sertifikavimo kaina priklauso nuo techninių dokumentų pilnumo, architektūrinio, konstrukcinio sudėtingumo, darbų atlikimo terminų. Sertifikavimas atliekamas visoje Lietuvoje.
 

Naudingos nuorodos besidomintiems energetiniu sertifikavimu:

Teisės aktai:
 • Statybos techninis reglamentas STR 2.01.09:2005 "Pastatų energinis naudingumas. Energinio naudingumo sertifikavimas";
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.02.09:2005 "Teisės atlikti pastatų energinio naudingumo sertifikavimą įgijimo tvarkos aprašas";
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.01.08:2002 "Statinio statybos rūšys“;
 • Statybos techninis reglamentas STR 1.11.01:2002 "Statinių pripažinimo tinkamais naudoti tvarka";
 • Lietuvos Respublikos statybos įstatymas;
 • Europos parlamento ir tarybos direktyva: 2002/91/EB.

 

Parašykite mums ir mes netrukus su Jumis susisieksime.


Į viršų