Namų pridavimas

Lietuvių English Russian  
#8 600 20022  Linkmenų g. 6-2, Vilnius

Namo Pridavimas

Statybos užbaigimo dokumentai

Tam, kad ką tik baigtą statinį galėtumėte pradėti naudoti, reikia atlikti paskutinį darbą – gauti Statybos užbaigimo aktą arba patvirtintą deklaraciją. Tai paprastai vadinama namo pridavimu. Namo pridavimas yra bendras visos statinio statybos įvertinimas, todėl namų savininkams šis paskutinis etapas yra daug streso keliantis procesas. Juolab, kad daugeliu atvejų pastatytą ar rekonstruotą statinį vertina iš įvairių institucijų surinkta komisija, kuri  atlikdama šį darbą privalo vadovautis įvairiais teisės aktais bei besivadovaudama patikrinti, ar statant statinį tikrai viskas buvo padaryta pagal planą ir ar pastatytą statinį bus galima saugiai bei racionaliai naudoti.

Suprasdami, kad daugeliui statinių savininkų šis procesas asocijuojasi su nesibaigiančiomis procedūromis ir laiko praradimu, siūlome šį statybos užbaigimo / namo pridavimo etapą patikėti mums. Teikiame statybos užbaigimo paslaugą. Pasirūpiname visais jos baigimui būtinais dokumentais bei procedūromis, skirtomis užtikrinti, kad jūsų gyvenamojo namo ar kito statinio dokumentai būtų paruošti teisinei registracijai Nekilnojamojo turto registre. Darbus atliekame kokybiškai ir greitai siekdami visapusiško jūsų poreikių įgyvendinimo. 

Kad būtų aiškiau suprasti, kaip vyksta šis sudėtingas procesas ir kokius darbus atliekame paslaugos teikimo metu, žemiau pateikiame trumpą statinio užbaigimo proceso aprašymą.
Statybos užbaigimo patvirtinimas

Namo pridavimas - statinio užbaigimo aktas ir deklaracija

Kiekvienas naujai pastatytas ar rekonstruotas statinys pripažįstamas baigtu statyti tik tuomet, kai yra surašomas ir vėliau Nekilnojamojo turto registre įregistruojamas Statybos užbaigimo aktas arba Statybos užbaigimo deklaracija. Tai reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis. Statybos užbaigimo aktą reikia surašyti, norint užbaigti ypatingųjų ir neypatingųjų statinių statybą ar daugiabučio namo bendrosios inžinerinės sistemos pertvarkymą. Statybos užbaigimo deklaraciją reikia užpildyti baigus statyti vieno ar dviejų butų gyvenamąjį namą, pagalbinį ūkio paskirties pastatą, atlikus kapitalinį remontą, įrengus inžinerinius tinklus ar kitais nesudėtingųjų statinių statybos atvejais.

Statinio tikrinimas

Tam, kad įsitikintų, jog statinys yra pastatytas laikantis statinio projekto sprendinių, statybos užbaigimo komisija baigtą statyti statinį patikrina. Patikrinimo metu yra atliekami šie darbai: patikrinama statinio vieta sklype, statinio paskirtis, statinio laikančiosios konstrukcijos ir jų išdėstymas, statinio išorės matmenys. Taip pat yra įsitikinama, ar statinyje yra pakankama garso ir termo izoliacija, ar yra galimybė lengvai išeiti iš statinio gaisro atveju, ar yra galimybė į statinį patekti neįgaliesiems ir ar statinyje nėra pavojingų vietų, kuriose būtų galima susižeisti netyčia nukritus ar paslydus.

Kas sudaro namo pridavimo komisiją?

Tam, kad galėtų visapusiškai atlikti visas būtinas bet kurios statybos užbaigimo procedūras yra nuolat veikianti statybos užbaigimo komisija. Be Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos atstovo komisija yra sudaroma ir iš šių institucijų įgaliotų atstovų:

 • Savivaldybės administracijos;
 • Valstybinės energetikos;
 • Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento;
 • Aplinkos apsaugos departamento;
 • Nacionalinio visuomenės sveikatos centro;
 • Neįgaliųjų reikalų departamento;
 • Valstybinės darbo inspekcijos;
 • kitų institucijų atstovų.
Statybos užbaigimo komisijai padarius išvadą, jog statinys buvo pastatytas laikantis statinio projekto sprendinių ir kitų Statybos įstatymo reikalavimų, yra surašomas Statybos užbaigimo aktas.

Kokie dokumentai reikalingi statybos užbaigimui / namo pridavimui?

Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybos užbaigimas“ įsakymo antru skirsniu, Statybos užbaigimo / namo pridavimo aktui gauti yra reikalingi šie dokumentai:

 • prašymas išduoti aktą;
 • statinio projektas;
 • statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma, patvirtinanti, kad statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, sprendiniai nebuvo keičiami (jei jie nebuvo keičiami);
 • statytojo pasirašyta laisvos formos pažyma apie atliktus statinio projekto, pagal kurį buvo išduotas statybą leidžiantis dokumentas, pakeitimus, atskirai aprašant esminių statinių projekto sprendinių pakeitimus ir nurodant motyvus, kodėl juos pakeitus nereikėjo gauti naujo statybą leidžiančio dokumento;
 • statybą leidžiantis dokumentas;
 • dokumentų, kurie bus pateikiami komisijai, sąrašas pagal Reglamento 10 priedą;
 • statinio(-ių) kadastro duomenų byla(-os);
 • statytojo paprastos rašytinės formos įgaliojimas pateikti prašymą;
 • paveldėjimo teisės liudijimas;
 • Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 • rangovo garantinio laikotarpio prievolių įvykdymo dokumento kopija;
 • jei pildytas – elektroninis statybos darbų žurnalas;
 • kai užbaigiama naujų statinių statyba – statinio techninis pasas.

Užregistravus prašymą gauti Statybos užbaigimo / namo pridavimo aktą,  Inspekcijos pareigūnas patikrina pateiktus dokumentus, surenka komisiją ir ši remdamasi patikrinimo rezultatais išduoda statybos užbaigimo / namo pridavimo aktą arba ne. Išduotas aktas yra įregistruojamas Nekilnojamojo turto registre.

Remiantis Statybos techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybos užbaigimas“ įsakymo ketvirtu skirsniu, greta Statybos užbaigimo deklaracijos yra pateikiami šie dokumentai:

 • deklaracija, kurios rekvizitai patvirtinti Inspekcijos viršininko įsakymu;
 • statinio projektas;
 • statybą leidžiantis dokumentas;
 • statinio(-ių) kadastro duomenų byla(-os);
 • požeminių inžinerinių tinklų kontrolinės geodezinės nuotraukos;
 • besiribojančių žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytiniai sutikimai pagal Reglamento 7 priedą;
 • Reglamento 6 priede nurodyti rašytiniai pritarimai statinio projektui;
 • žemės sklypo su statiniais geodezinės nuotraukos (tuo atveju, kai statinių kadastro duomenų bylose nėra nurodyti atstumai nuo statinių iki sklypo ribų ir statinių aukštis);

Užregistravus prašymą patvirtinti deklaraciją Inspekcijos pareigūnas patikrina pateiktus dokumentus ir remiantis patikrinimo rezultatais deklaraciją patvirtina arba nepatvirtiną. Patvirtina deklaracija yra įregistruojama Nekilnojamojo turto registre.

Administracinė atsakomybė

Fiziniai ir juridiniai asmenys, pažeidę statybos užbaigimo nuostatas, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims pradėjusiems eksploatuoti statinį nesilaikant statybos įstatymo reikalavimų savivaldybės administracija turi teisę skirti administracinę baudą. Baudos dydis fiziniam asmeniui gali siekti nuo 140 iki 1 500 eurų, juridiniam – nuo 1 448 iki 7 240 eurų. Nepilnai užbaigto ir neįregistruoto statinio naudojimas statinio savininkui gali užtraukti ne tik administracinę atsakomybę, bet sukelti ir kitų neigiamų pasekmių. Tokiu atveju Energijos skirstymo operatorius su objekto savininku turi teisę nesudaryti elektros ar dujų tiekimo sutarties, Nacionalinis visuomenės sveikatos centras neišduoti higienos paso, komunalinių atliekų tvarkymo administratorius nesudaryti šiukšlių išvežimo sutarties ir t. t.

Kodėl namo pridavimo procesą verta patikėti atlikti mums?

Statybų užbaigimas / namo pridavimas yra ilgas ir daug iššūkių keliantis procesas.  Šiam procesui reikia paruošti daugybę dokumentų, palaikyti ryšį su daugybę specialistų ir valstybinių institucijų. Neturint teisinio išsilavinimo ir patirties šis procesas gali užsitęsti, gali apskritai nepasisekti jo įgyvendinti arba tai gali kainuoti papildomas išlaidas. Pageidaujantiems, kad pastatytas namas būtų sklandžiai priduotas ir įregistruotas, šį procesą rekomenduojame patikėti mums.

 • Mūsų komandą sudaro ilgametę patirtį turintys specialistai, kurie yra susidūrę su įvairiausiomis statinių užbaigimo situacijomis.
 • Galime priduoti tiek užbaigtas, tiek neužbaigtas statinių statybas.
 • Pasirūpiname visais šiam procesui reikalingais dokumentais.
 • Dirbame greitai ir kokybiškai, parengtą užbaigtos statybos aktą ar deklaraciją jums pristatome tą pačią jos gavimo dieną bei, esant jūsų pageidavimui, galime jį įregistruoti Nekilnojamojo turto registre.
 • Visais atžvilgiais atlikdami užsakytą namų pridavimo paslaugą stengiamės šimtu procentu atstovauti kliento poreikius bei juos įgyvendinti.

Jeigu jums yra reikalinga konsultacija statybos užbaigimo / namo pridavimo proceso klausimais ar pageidaujate užsakyti namo pridavimo paslaugą, kviečiame su mumis susisiekti šioje svetainėje nurodytais kontaktais.

 

Parašykite mums ir mes netrukus su Jumis susisieksime.


Į viršų