Namų pridavimas

Lietuvių English Russian
#8 600 20022 Linkmenų g. 6-2, Vilnius

Namų Pridavimas Valstybinei Komisijai

Statybos užbaigimo dokumentai
Statybos užbaigimo procedūra yra skirta nuspręsti, ar pastatyti objektai atitinka projekto sprendimus, statybą ir projektavimą reglamentuojančius teisės aktus įgyvendinimo, sveikatos higienos normas, saugumo reikalavimus. Statybos užbaigimas atliekamas naujai pastačius, rekonstravus, kapitališkai suremontavus, modernizavus statinius. Iki 2010-10-01 dienos tai vadinosi statinių pridavimas Valstybinei Komisijai, kuri pripažindavo statinius tinkamais naudoti pagal numatytus LR teisės aktus.
 
Statybos užbaigimo patvirtinimas
Mes pasirūpiname visais būtinais dokumentais bei procedūromis, siekdami užtikrinti, kad Jūsų gyvenamojo namo ar kito statinio dokumentai būtų paruošti teisinei registracijai Nekilnojamojo turto registre. Sutvarkysime visus tai patvirtinančius dokumentus, sertifikatus, protokolus ir aktus. Atliksime darbus profesionaliai ir greitai.
 

Svarbu laiku pasirūpinti statybos užbaigimo procedūra:

Paskutinis statybos darbų etapas - statybos užbaigimo organizacija yra itin svarbi statybų dalis. Kiekvienas privatus asmuo, kiekviena organizacija ar bendrovė siekia įsikurti ir vykdyti savo veiklą pastate, kuris yra laikomas oficialiai užbaigtu ir yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Jei užtruksite tvarkydami statybos užbaigimo procedūrą, galite susidurti su įvairiomis neigiamomis pasekmėmis. Gali pasibaigti statybos leidimo galiojimas, dėl ko gali tekti susidurti su papildomomis administracinėmis problemomis ir trikdžiais atliekant statybų užbaigimo procedūrą. Taip pat tampa sudėtinga laisvai disponuoti turtu – vertėtų pažymėti, kad laisvai parduoti, paveldėti, dovanoti galima tik pastatus, kurie yra laikomi visiškai užbaigtais ir yra įregistruoti VĮ „Registrų centras“ (nebaigtus statyti, rekonstruoti, kapitališkai remontuoti ar modernizuoti pastatus galima parduoti tik turint pažymą iš Valstybinės Statybos Priežiūros Institucijos, kurios galiojimo laikas yra terminuotas 30 dienų). Visi šie nesklandumai pareikalauja nemažai laiko, nes tenka gaištama papildomai tvarkant dokumentus.
 

Statinio statybos užbaigimo patvirtinimas valstybinės komisijos eiga:

Pagal LR STR Statybos užbaigimo ir LR statybos įstatymus, naujas ar rekonstruotas pastatas, ar pastatas, kuriam atliktas kapitalinis remontas, privalo būti patikrinti valstybinės priežiūros institucijų atstovų, kurie sprendžia ar pastatas tinkamas naudoti. Siekiant gauti visus statybos užbaigimui reikiamus dokumentus, teks susitikti su šiomis valdžios institucijomis:
 • Valstybine teritorijų planavimo ir statybos inspekcija; (visada)
 • Valstybinės priešgaisrinės priežiūros inspekcija; (visada)
 • Valstybinė energetikos inspekcija; (visada)
 • Aplinkos ministerijos regiono aplinkos apsaugos departamentu; (kai kuriais atvejais)
 • Visuomenės sveikatos centru; (visada)
 • Neįgaliųjų organizacija; (kai kuriais atvejais)
 • Miesto / rajono savivaldybės administracijos įgaliotas atstovas; (kai kuriais atvejais)
 • Valstybinė darbo inspekcija; (kai kuriais atvejais)
ir kitomis organizacijomis.
 

Namų pridavimui (statybos užbaigimo procedūrai) reikalingi šie dokumentai:

 • Statybų leidimo kopija;
 • Statinio projekto kopijos kompiuterinė laikmena;
 • Statinio kadastro duomenų bylos (-ų) kopija;
 • Požeminių inžinerinių tinklų kontrolinių geodezinių nuotraukų kopijos;
 • Pažymų apie energetikos įrenginių techninės būklės patikrinimą, užbaigus jų montavimo, paleidimo ir derinimo darbus, kopijos;
 • Žemės sklypo bendraturčių rašytinių sutikimų kopijos; (kai tokie yra)
 • Rašytinių pritarimų kopijos;
 • Kitų žemės sklypų savininkų (valdytojų) rašytinių sutikimų kopijos; (kai neišlaikyti normatyviniai atstumai nuo sklypo ribų)
 • Statinio paveldėjimo teisės liudijimo kopija; (kai pateikia paveldėtojas)
 • Statinių geodezinės nuotraukos;
 • Pastatų energinio naudingumo sertifikatas;
 • Pastatų garso klasifikavimo protokolai;
 • Pažyma apie statinio atitiktį projektui.
Šių dokumentų reikės atsižvelgiant į Statybos techninio reglamento STR 1.11.01:2010 „Statybos užbaigimas“ 3 priedas
 
Jei norite sutaupyti savo laiką ir energiją, patikėkite šį darbą mums. Mes turime ilgalaikę darbo patirtį šioje srityje, o taip pat - profesionalius specialistus, kurie užtikrins nepriekaištingą darbo kokybę.
 
 
 
 
Į viršų